MAHALAGANG PAALALA: ANG IMMUNI+ AY HINDI GAMOT AT HINDI DAPAT GAMITING PANGGAMOT SA ANUMANG URI NG SAKIT.